Projectbeheer

Over Projectbeheer ‘door Partner DODO’.
Wanneer DODO werkt op basis van aangeleverd materiaal van de Partner dan is dit aangeleverde materiaal leidend voor het project. De verstrekte informatie hierin met evt. begeleidend schrijven voor functies en werking van onderdelen van de site worden meegenomen. In het geval dat er geen specifieke informatie wordt verstrekt over de werking of functies van bepaalde onderdelen dan zal DODO het interpreten als standaard werking zal dit ook als zodanig worden uitgevoerd. Eventuele aanpassingen die het gevolg zijn van missende informatie zal worden gezien als meerwerk en zal verwerkt worden na oplevering van het project in een 2e fase die dan geïnventariseerd zal worden.

Over Projectbeheer ‘door DODO’.
Wanneer het projectmanagement door DODO zal worden uitgevoerd zal DODO met de klant exact bepalen voor ieder onderdeel wat de bedoeling is om op die manier alle functies en de werking van de site op voorhand vast te leggen. Alle werking en functies zullen als afgesproken opgeleverd worden.

Over Projectbeheer ‘maatwerk’.
Bij keuze voor maatwerk wordt er omschreven wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is.

Wij begrijpen natuurlijk dat wanneer je niet eerder te maken hebt gehad met het inschatten van projectbeheer dat het lastig kan zijn om hier een juiste prognose voor te maken. Bel en overleg gerust met ons daar zijn we immers voor. Je kan ook je offerte afmaken, deze indienen en ons daarover informeren dan vullen wij de nog niet ingevulde delen in alvorens je je offerte naar de klant verstuurd. We DO love to DO that for you!