Privacy verklaring, Cookies, Disclaimer

 

DODO internet (vanaf nu DODO) en PrintSchagen zijn onderdeel van Reclamestudio V.I.V. (vanaf hier Studioviv), Oudevaart 71, 1749 CH Warmenhuizen, Nederland. Kamer van Koophandel nummer 37069678 en zijn ingeschreven als onderdeel van Studioviv bij de Kamer van Koophandel maken gebruik van deze privacyverklaring en zijn verantwoordelijk van persoonsgegevens zoals hierin weergegeven.

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendom) rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van DODO, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij DODO. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van DODO informatie van een site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken.

Disclaimer

De website heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. DODO tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door DODO gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. DODO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door DODO zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. DODO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Privacy Statement

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
 • Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes, overeenkomsten en facturatie waarbij we gebruik maken van ‘software as a service’ oplossingen. De data ondergebracht bij deze partijen worden niet door derden gebruikt en zijn beschermd. Met al deze partijen hebben wij bewerkers-overeenkomsten welke ten alle tijde opvraagbaar en inzichtelijk zijn door een mail te richten aan info@dodo.nl.
 • Tevens houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf, onze producten en diensten via de reguliere post en e-mail in de vorm van een nieuwsbrief waar je je in beide gevallen van kunt uitschrijven voor verdere berichtgevingen.
Persoonsgegevens:
 • Voor onze administratieve programma’s gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, contact e-mailadres, contact functieomschrijving, factuur e-mailadres, website, btw nummer, kamer van koophandel nummer, bankrekening nummer, BIC code, vestigingsnummer, betalingsconditie, bedrijfsgrootte, taal.
 • Voor onze nieuwsbriefsysteem gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, e-mailadres, nieuwsbriefcategorie.
Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens of uitschrijving:
 • Het niet verstrekken van je persoonsgegevens kan leiden tot het niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen van de diensten die wij verstrekken waardoor de werking van deze diensten mogelijk zou kunnen uitvallen.
 • Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan leiden tot het missen van informatie omtrent contractuele verplichtingen van de diensten die wij leveren. Voor eventuele gevolgen die dit met zich meebrengt zijn wij niet verantwoordelijk te stellen.
Bewaartermijn:
 • Je gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben ten behoeve van administratieve handelingen en/of wij je op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan je leveren. In het geval van nieuwsbrieven die wij versturen behouden wij na uitschrijving hiervan enkel je ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres om zo een mogelijke toekomstige dubbele inschrijving te voorkomen. Deze gegevens worden bij opheffing of verkoop van ons bedrijf overgedragen aan de nieuwe partij.
Recht op inzage, rectificatie, wissen of bewerken van persoongegevens:
 • Klantgegevens kunnen worden beheerd via ons klantenpaneel https://dodo.nl/Klantenpaneel of kunnen gewijzigd/aangepast worden door een mail te sturen aan administratie@studioviv.nl.
 • Het beheer van inschrijving(en) op onze nieuwsbrie(f)ven en de ingevoerde gegevens hiervan kan je beheren via de links welke altijd aanwezig aan de onderzijde van nieuwsbrief genaamd ‘Uitschrijven’ en ‘Beheer je inschrijving’ of vergelijkende linkteksten welke goed herkenbaar/overeenkomen met deze teksten.
Klachtenafwikkeling:
 • Vermoed u misbruik van uw gegevens door ons dan kunt u dit aangeven via klacht@dodo.nl waar wij binnen 1 werkdag op zullen reageren om het A: uit te zoeken B: Indien klacht terecht is per direct op te lossen of een oplossing aan te dragen.
 • Daarnaast ben u bij het vermoeden van misbruik gerechtigd om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Privacy by design:
 • Wij zorgen voor gegevensbescherming. Onder andere door er voor te zorgen dat al onze systemen up-to-date zijn, de laatste versies draaien en te werken met een SSL verbinding.
Privacy by default:
 • Wij gebruiken alleen noodzakelijke gegevens.
Beveiligingsmaatregelen:
 • Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Wij houden al onze systemen, software en beveiligingsmaatregelen up-to-date en zorgen er mede daardoor dat je gegevens de allerhoogste mate van veiligheid geniet.

Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt hiervoor diverse gebruiksgegevens, zoals de bekeken pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden onder een gebruikers-ID samengevat en aan het individuele eindapparaat van de websitebezoeker gekoppeld.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics o.a. uw muis- en scrollbewegingen registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsprincipes om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en zet zelflerende technologieën in bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikspatroon om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u onder: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

Bovendien kunt u de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang van Google Analytics met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst tot gegevensverwerking in opdracht afgesloten en handelen bij het gebruik van Google Analytics volledig conform de strenge richtlijnen van de Duitse toezichthouders op gegevensbescherming.

Plugins en tools

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s bezoekt waar zich een Vimeo-video op bevindt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo opgebouwd. Daarbij krijgt de server van Vimeo een melding welke van onze sites u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen Vimeo-account hebben. De door Vimeo verzamelde informatie wordt aan de Vimeo-server in de VS doorgegeven.

Wanneer u bent ingelogd met uw Vimeo-account kan Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks herleiden tot uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Ten behoeve van het herkennen van websitebezoekers maakt Vimeo gebruik van cookies, c.q. van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken).

Het gebruik van Vimeo vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en op de, aldus Vimeo, “gerechtvaardigde zakelijke belangen”. Details vindt u onder: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen gebruik van Web Fonts van Adobe. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Bij het openen van deze website laadt uw browser de nodige lettertypen direct van Adobe, zodat ze op uw eindapparaat correct worden weergegeven. Daarbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de VS. Daardoor wordt Adobe op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres is opgeroepen. Bij het ter beschikking stellen van lettertypen worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u onder: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Meer informatie over Adobe Fonts kunt u vinden onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De gegevensbeschermingsverklaring van Adobe kunt u vinden onder: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen en symbolen gebruik van Font Awesome. Aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde fonts in uw browsercache om teksten, lettertypes en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Font Awesome. Daardoor wordt Font Awesome op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Font Awesome vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien er toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a van de AVG en art. 25 lid 1 Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), voor zover de toestemming ook geldt voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdruk) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Indien uw browser Font Awesome niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Font Awesome kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring onder: https://fontawesome.com/privacy.

Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU

 • Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden over indien u met de overmaking ingestemd hebt, als de overmaking voor de doorvoering van de aanbiedingen of diensten, waarop u beroep wenst te doen, noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een wettelijke bevoegdheid voor overmaking en de behartiging van uw bescherming verdienende belangen gevrijwaard is.
 • Met uitzondering van het gebruik van Font Awesome, Google Analytics, Google Fonts en Google Maps worden er geen door ons verzamelde persoonsgegevens in een derde land verwerkt. Provider van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).
 • Met betrekking tot het gebruik van Google Fonts en Google Maps wordt een gepast beschermingsniveau door Google Inc. in het kader van haar deelname aan het zogenaamde „Privacy Shield“ en de door Google voor gegevensbescherming en gegevensveiligheid in de EU getroffen maatregelen gegarandeerd. In dit verband verwijzen wij ook naar opmerkingen over Google Fonts en Google Maps.
 • De hiernavolgende beschrijving biedt een overzicht van derde providers en van hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen die bijkomende opmerkingen over de verwerking van gegevens en, deels reeds hier genoemd, verzetsmogelijkheden (zogenaamde Opt-Out) omvatten:

Google Web Fonts

Voor een eenvormige weergave van lettertypes maken wij gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar gesteld worden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Te dien einde moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google erover geïnformeerd dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een eenvormige en aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Bijkomende informatie over Google Web Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. U kunt uw browser zodanig instellen, dat de lettertypes niet door de Google-servers geladen worden worden (bv. door de installatie van Add-Ons). Indien uw browser de Google Fonts niet ondersteunt of u tegen de toegang tot de Google-servers ingaat, wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Gelieve in acht te nemen dat onze website daardoor niet meer met ons Screendesign overeenstemt.

Google Maps

In het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen maken wij via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Om van de functies van Google Maps gebruik te maken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Indien u met de toekomstige overmaking van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de internetdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat u de toepassing JavaScript in uw browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op deze website kan dan geen gebruik gemaakt worden. Gelieve in acht te nemen dat bij een deactivering van JavaScript ook andere functies, die wij u op onze website wensen aan te bieden, niet meer functioneren.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

 • Bij problemen en/of klachten omtrent je persoonsgegevens kan je deze richten aan klachten@studioviv.nl t.a.v. Dhr. D. van den Berg, telefoonnummer 022395582.

Categoriën van ontvangers van persoonsgegevens:

 • Je persoonsgegevens worden gebruikt in SaaS systemen van externe partijen ten behoeve van administratieve handelingen en betaaldiensten ten behoeve van het uitvoeren van online betalingen en storneringen. De opgeslagen gegevens aldaar zijn veilig en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Met deze bedrijven hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze bewerkersovereenkomsten zijn ten alle tijden op te vragen bij DODO.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De cookies die wij gebruiken/plaatsen zijn ter verbetering van onze services, support en algehele werking van onze website.

 • Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst  voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 • Statistieken cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
 • Tracking cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke je pagina je hebt bezocht en bekeken.  Daarmee proberen wij  de gebruikersvriendelijkheid van onze site en producten te verbeteren.