Polls

Stel vragen aan je bezoekers middels een poll. Op basis van plaatjes, video’s, audio of gewoon vragen.

  • Meerdere selecties
  • Statistieken
  • Logfiles
  • Stemlimiet instellingen op e-mail, IP-nummer of meer
  • Compatible met andere plug-ins
  • Meertalig