Mega menu

Ruimtegebrek in je menu? Gebruik een Mega Menu. Een groot blok onder uw menu waarin wij zeer overzichtelijk uw menustructuur kunnen weergeven.

Werkt ook op mobiele devices uiteraard. De mogelijkheden zijn hierdoor nog veel groter, laat bijvoorbeeld een actie zien in uw menu (high visibility) of wat ons betreft een video van een van uw producten.