Ter akkoord namens klant van Partner

De “Klant” is de eindklant welke een klant is van de partner van DODO internet. De klant wordt gefactureerd door de partner. Met de ondertekening gaat de klant akkoord met alle geselecteerde onderdelen van alle voorgaande pagina’s en gaat hiermee voor de duur van 12 maanden, ingaande op de datum waarop deze overeenkomst is getekend, een abonnement op diensten en producten van DODO aan. Tevens verklaart de klant hierbij een exemplaar van onze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en deze te aanvaarden.

Er zijn 3 partijen die akkoord dienen te gaan met de overeenkomst we gaan immers ook met zijn drieën werken aan de opdracht. Dat zijn de jongens en meiden van DODO internet, de partner van DODO en de klant. Op deze manier is snel, eenvoudig en overzichtelijk wat er van eenieder verwacht wordt bij deze opdracht ofwel ‘What DO you DO?’. Ieder heeft verantwoording voor zijn gedeelte van de opdracht en zal moeten zorgdragen voor dat gedeelte. Zo is alle duidelijk, inzichtelijk en overzichtelijk. Let’s DO it!